Blogs

Sep

22

Vanaf 1 oktober 2009 treedt het nieuwe spamverbod in werking

Door Jacques Stoop

E-mail
marketing

Verstuurt u als bedrijf wel eens mailings?

Denk er dan aan dat vanaf 1 oktober 2009 het nieuwe spamverbod in werking zal treden. Indien u zich niet aan het spamverbod houdt, riskeert u een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding (dus per mail).

Spamverbod

Vanaf 1 oktober is het nu ook verboden om naar bedrijven spam te versturen, zonder dat hiervoor van tevoren toestemming is gegeven (opt-in). Eerder gold dit al voor spam naar individuele personen. Het verbod geldt voor berichten met een commerciële, charitatieve of ideële inhoud. Telecom-waakhond OPTA houdt toezicht op het naleven van de nieuwe wet. Zij kan naar aanleiding van klachten onderzoeken starten en boetes opleggen.

Bedrijven mogen straks alleen nog ongevraagd e-mail versturen aan vaste klanten of personen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. De mail die u aan vaste klanten verstuurt, mag alleen aanbiedingen of reclame bevatten over soortgelijke producten en diensten die ze eerder bij u hebben afgenomen. Bovendien moeten alle berichten een afmeldmogelijkheid bieden en een (werkelijke, geen alias) afzender noemen.

Mailing tips

  • Gebruik alleen e-mailadressen van bestaande klanten en/of andere personen die van te voren toestemming hebben gegeven.
  • Verstuur alleen aanbiedingen en reclameboodschappen over producten/diensten die gerelateerd zijn aan producten/diensten van eerdere aankoop van de klant.
  • Zorg voor een opt-out mogelijkheid in elke mailing. Ontvangers moeten zich altijd en gemakkelijk af kunnen melden voor uw mailings. Zorg dat dit bijvoorbeeld met 1 of 2 klikken kan, zonder inloggen of opnieuw intypen van het e-mailadres.
  • Zorg voor een werkelijke afzendernaam en maak geen gebruik van aliassen.
  • Volg de regels op van ons spambeleid indien u via de mailservers van Byte uw mailing verstuurd. Zie http://www.byte.nl/docs/Spam-Beleid.html.

Bent u geïnteresseerd in het veilig en legaal versturen van mailings dan neem gerust eens contact op of kijk hier voor meer informatie.

Onze hostingpartner Byte in het nieuws omtrent spamverbod

Byte heeft kritiek op dit spamverbod geuit, waarmee we de afgelopen tijd in verschillende nieuws media zijn geweest.
Byte ziet de nieuwe spamwetgeving als een druppel op een gloeiende plaat. Een nationale wetgeving mist zijn uitwerking, doordat 95% van de spam door een klein aantal internationaal georganiseerde, criminele organisaties wordt verspreid. Spam heeft een wereldwijde herkomst en daarom zal de Nederlandse wetgeving hooguit 0,1% van alle spam tegenhouden. Een spamverbod zal pas zin hebben indien er op internationaal niveau wordt opgetreden. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt nu de dupe, omdat het opzetten van grootschalige mailings onmogelijk wordt gemaakt. Hierdoor zou het een verslechterde concurrentie positie kunnen krijgen.

Een selectie van de publicaties: